למכירה במושב בית זית בית פרטי

$2,034,292

למכירה משק עזר במושב בית זית 

34671229da30ea3dd4d9ac35981c7b9e